فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ( physiotherapy ) شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی – ماهیچه ای – اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی ، جریان های خاص الکتریکی ، مانور های دستی ، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است .

فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها ، درمان ، توانبخشی و افزایش سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد است .

طبق تعریف انجمن جهانی فیزیو تراپی ، فیزیوتراپی به فرد کمک می کند تا توانایی هایش را افزایش دهد یا در شخصی که بیماری پیشرونده مانند ms دارد توانایی هایش را حفظ کند و یا در شخصی که بعضی از توانایی هایش را از دست داده ، فعالیت ها و توانایی های جایگزین پیدا نماید و به شخص آموزش های لازم را جهت حفظ حداکثر استقلال بدهد .

پزشکان این دپارتمان

سید ابراهیم موسوی

مسئول فنی

فیزیوتراپیست

درخواست وقت ملاقات