سید ابراهیم موسوی

درباره پزشک

کارشناس فیزیوتراپی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1375 شروع به کار فیزیوتراپی از سال 1376 در مراکز دولتی و تاسیس توانبخشی جسمی حرکتی نوین در آبان 1380 . فعالیت در باشگاه فرهنگی ورزشی شموشک نوشهر به عنوان فیزیوتراپیست ، مسئول سابق هیئت پزشکی ورزشی اداره ورزش نوشهر . 

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 14:00 نوشهر
یکشنبه 08:00 - 14:00 نوشهر
دوشنبه 08:00 - 14:00 نوشهر
سه شنبه 08:00 - 14:00 نوشهر
چهارشنبه 08:00 - 14:00 نوشهر
پنجشنبه 08:00 - 14:00

سید ابراهیم موسوی کارشناس فیزیوتراپی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1375 شروع به کار فیزیوتراپی از سال 1376 در مراکز دولتی و تاسیس توانبخشی جسمی حرکتی نوین در آبان 1380 . فعالیت در باشگاه فرهنگی ورزشی شموشک نوشهر به عنوان فیزیوتراپیست ، مسئول سابق هیئت پزشکی ورزشی اداره ورزش نوشهر .