سمیه نوازی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 14:00
یکشنبه 10:00 - 14:00
دوشنبه 10:00 - 14:00
سه شنبه 10:00 - 14:00
چهارشنبه 10:00 - 14:00
پنجشنبه 10:00 - 14:00

سمیه نوازی کارشناس ارشد روانشناسی