محبوبه علیزاده

درباره پزشک

دارای مدرک رواتشناسی کودکان استثنایی و با 15 سال سابقه کار در مرکز توانبخشی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
2006 کارشناسی دانشگاه اصفهان

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
2007 - 2008 دارو پزشک خورشید

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 13:00 نوشهر
یکشنبه 08:00 - 13:00 نوشهر
دوشنبه 08:00 - 13:00 نوشهر
سه شنبه 08:00 - 13:00 نوشهر
چهارشنبه 08:00 - 13:00 نوشهر
پنجشنبه 08:00 - 13:00 نوشهر

محبوبه علیزاده دارای مدرک روانشناسی کودکان استثنایی و با 15 سال سابقه کار در مرکز توانبخشی